+

REVISION CONTROLING and REPORT

  • hlídání termínů všech revizních činností na vaší budově

ENERGY ENGINEERING

  • zajištění odečtů energií a jejich controling, vyhodnocování a prognózy

MaR

  • realizace, vizualizace, optimalizace a technická podpora meření a regulace