– Revize

Revizní činnost:

  • Revize plynového zařízení kotelny.

  • Revize indikátorů plynu.

  • Revize elektrických zařízení v prostorech souboru zařízení kotelny.

  • Revize tlakových nádob.

  • Kontroly a opravy regulátorů tlaku plynu včetně výměn filtrů.

  • Odborné prohlídky kotelny.

  • Kontroly a seřízení plynových kotlů/hořáků.

  • Periodické kontroly komínů.

  • Provádění kontroly účinnosti kotlů v souladu s vyhl. č. 194/2013 Sb.

  • Autorizované měření plynných emisí.