Nabízené Služby

Nabízíme odpovědnou péči o Váš tepelný zdroj…

KOTELNA, VÝMĚNÍK,

MĚŘENÍ A REGULACE

REKONSTRUKCE


Koncept technické správy

  • Celoroční havarijní servis.
  • Provádění zásahů v případě havárie
  • Zajištění revizí a kontrol dle plánu a legislativ.
  • Evidence provozního deníku a řádu.
  • Organizování odstraňování závad a poruch.

Koncept personálního přístupu k zákazníkovi

  • Provádění odečtu měsíčních spotřeb.
  • Individuální řešení a posouzení technického stavu kotelen.
  • Vzniklé závady jsou vždy se zadavatelem projednány.
  • Archivace údajů o spotřebě energií, vypracování prognóz spotřeb.
  • Vypracování souhrnné roční revizní zprávy pro zákazníka.